Produkty | Popiół lotny

ELPOEKO jest dostawcą popiołu lotnego do produkcji betonu, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 450-1 “Popiół lotny do betonu”. Popiół może być stosowany w przemyśle budowlanym z korzyścią z punktu widzenia technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego. Zastosowanie popiołu lotnego wpływa na obniżenie zapotrzebowania na wodę, ciepła hydratacji i poprawę urabialności mieszanki betonowej. Kulisty kształt cząsteczek popiołu pozytywnie wpływ na urabialność mieszanki. Zmieniona dyspersja cząstek cementu wpływa na mikrostrukturę zaczynu, przede wszystkim na rozkład i wymiar porów. Zmniejsza się średni wymiar porów, w wyniku czego przepuszczalność zaczynu, a tym samym betonu obniża się. Popiół lotny w mieszance betonowej wpływa na podwyższenie wytrzymałości, głównie dzięki właściwościom pucolanowym i zdolności “wpasowywania” się małych cząstek popiołu między cząstki cementu. Dodatek popiołu lotnego wpływa na opóźnienie czasu wiązania zaczynu. Zastosowanie popiołów lotnych powoduje poprawę odporności betonów na działanie czynników agresywnych.

 DSC01125 DSC01130Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego