Laboratorium

ELPOEKO posiada własne Laboratorium, funkcjonujące w ramach działu Kontroli Jakości. Laboratorium wykonuje badania wyrobów produkowanych przez ELPOEKO jak również realizuje zlecenia zewnętrzne.

 20100429009 DVC 10.1 HDMI OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyposażenie jakim dysponujemy pozwala wykonywać badania:

  • popiołów lotnych (miałkość, strata prażenia, zawartość węgla całkowitego – TOC, zawartość SiO2 całkowity i reaktywny, Fe2O3, Al2O3, CaO reaktywny, CaO wolny, MgO, SO3, chlorki,  gęstość, stałość objętości, czas wiązania, wskaźnik aktywności pucolanowej)
  • mieszanek popiołowo-żużlowych (wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, maksymalna gęstość objętościowa, analiza ziarnowa, wskaźnik różnoziarnistości, kapilarność bierna, pęcznienie, wskaźnik nośności –CBR)
  • mikrosfer – wilgotność, gęstość, części opadające, analiza ziarnowa, strata prażenia, skład chemiczny)
  • kruszyw z przeznaczeniem do robót ziemnych w budownictwie inżynieryjnym ((wilgotność naturalna, wilgotność optymalna, maksymalna gęstość objętościowa, analiza ziarnowa, wskaźnik różnoziarnistości, kapilarność bierna, pęcznienie, wskaźnik nośności –CBR)
  • spoiw hydraulicznych (cementy powszechnego użytku, cementy murarskie, spoiwa drogowe) – wytrzymałość na zginanie i ściskanie, czas wiązania, stałość objętości, zawartość SO3 i chlorków, powierzchnia właściwa Blaine’a, zawartość popiołu V, zawartość powietrza, zatrzymanie wody
  • spoiw gipsowych – czas wiązania, skład fazowy grawimetryczną metodą Knauff’a, zawartość chlorków, wytrzymałość na zginanie i ściskanie,
  • mieszanek do wykonywania podbudów i stabilizacji podłoża – wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, wilgotność naturalna.

 

Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na bazie UPS.

 

Dokumenty:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego