Produkty

Mikrosfera

Ekologiczne mikrosfery z popiołów lotnych.

» Więcej

Popiół lotny

Popiół lotny do produkcji betonu i mieszanek betonowych.

» Więcej

ELPOMIX

Wysokiej jakości kruszywo stosowane w inżynierii komunikacyjnej.

» Więcej

ELPOstabilizacja

Gotowa mieszanka drogowa do bezpośredniego wbudowania w konstrukcję drogową.

» Więcej

ELPOpodbudowa

Mieszanka drogowa do wykonywania podbudów zasadniczych.

» Więcej

ELPOFRANS

Pierwszy w Europie wypełniacz korygujący własciwośći innych kruszyw.

» Więcej

ELPOMIX 1

Wysegregowana frakcja mieszanki popiołowo - żużlowej.

» Więcej

ELPO-V

Uzdatniona mieszanka popiołowo - żużlowa.

» Więcej


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego