Produkty | Mikrosfera

Mikrosfera stanowi frakcję ziarnową popiołów lotnych. Wraz z popiołem i żużlem, instalacją hydrauliczną transportowana jest na składowisko odpadów paleniskowych. Pozyskiwanie mikrosfer zgromadzonych w zbiornikach osadnikowych, odbywa się specjalnie zaprojektowanymi eżektorami. Stosowana metoda odzysku i uszlachetniania pozwalana na uzyskanie wysokiej jakości materiału o niskim poziomie zanieczyszczeń.

mikrosfera2 mikrosfera1

Mikrosfery to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe o średnicy ziarn 10 – 800 μm, wewnątrz wypełnione gazami powstającymi w procesie spalania węgla, głównie CO2 i N2. Ścianki mikrosfer o grubości 2-10 μm, wewnątrz zawierają kuliste pory (rys.1) .

 

Specyficzna struktura ziarna wpływa na niską gęstość nasypową materiału (0,32 – 0,45 kg/dm3). Głównymi składnikami mikrosfer są: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O i CaO. Biorąc pod uwagę analizę składu fazowego, dominującą jest amorficzna faza glinokrzemianowa, oraz mullit. W zakresie stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, mikrosfera spełnia wymagania bezpieczeństwa, wartość wskaźników f1 i f2 nie przekracza poziomu:

  • f1 max ≤ 1,2
  • f2 max ≤ 240 Bq/kg,

może zatem być stosowana jako surowiec i materiał budowlany w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, lub inwentarza żywego.

 

Główne obszary zastosowania mikrosfery to:

  • budownictwo
  • ceramika
  • przemysł tworzyw sztucznych
  • przemysł samochodowy
  • przemysł drogowy i geoinżynieria

 

Mikrosferę charakteryzuje niska gęstość nasypowa, niski współczynnik przewodzenia ciepła, niska nasiąkliwość, wysoka odporność termiczna na niskie i wysokie temperatury. Mikrosfera stosowana może być przede wszystkim jako dodatek do materiałów izolacji termicznej i akustycznej o wysokiej żaro i ognioodporności. Dodatek mikrosfer jako lekkiego wypełniacza do kompozytów budowlanych na bazie cementu i innych spoiw mineralnych, wpływa korzystnie na trwałość kompozytu w zmiennych warunkach eksploatacji. Dzięki właściwościom pucolanowym może stanowić lekki wypełniacz mineralny poprawiający własności termoizolacyjne zapraw i betonów na bazie spoiw mineralnych. Mikrosfera może być stosowana jako wypełniacz tworzyw sztucznych i składnik zasypek izolacyjnych do ocieplania wlewków stali stopowych. W drogownictwie mikrosfera może być stosowana jako wypełniacz mas asfaltowych.

 

Pakowanie:

  • worki papierowe (20 kg)
  • worki typu BigBag (500 kg)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego