Produkty | ELPOstabilizacja

ELPOstabilizacja – gotowa mieszanka popiołowo – żużlowo – kruszywowo – cementowa, produkowana w klasach:

  • 0,5-1,5 MPa (R28) – do wykonywania dolnej części warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wrażliwych na działanie mrozu i wody (wątpliwych i wysadzinowych)
  • 1,5-2,5 MPa (R28) - do wykonywania górnej części warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o grubości co najmniej 10 cm w przypadku budowy nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR 5 i KR 6 lub górnej części warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych, oraz wysadzinowych

20110329168 20110329169

ELPOstabilizacja jest dostarczana na plac budowy w stanie gotowym do bezpośredniego wbudowania w konstrukcję drogową.

 

Nazwa

Parametr

 

Wskaźnik mrozoodporności

Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą [MPa]

R7

R28

ELPOstablizacja 0,5 – 1,5

≥ 0,6

-

0,5 – 1,5

ELPOstabilizacja 1,5 – 2,5

1,0 – 1,6

1,5 – 2,5

 

PN-S 96012 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEMProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego