Produkty | ELPOpodbudowa

ELPOpodbudowa – gotowa mieszanka popiołowo – żużlowo – kruszywowo – cementowa, produkowana w klasie 2,5 – 5,0 MPa (R28) przeznaczona do wykonywania podbudowy zasadniczej nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR 1, lub podbudowy pomocniczej nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR 2 do 6.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA P1050484

Po dostarczeniu na plac budowy gotową mieszankę wystarczy rozłożyć, wyprofilować do wymaganych rzędnych i zagęścić, by po wymaganym okresie pielęgnacji uzyskać pożądane parametry wytrzymałości i mrozoodporności.

Nazwa Parametr
Wskaźnik mrozoodporności Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą [MPa]
R7 R28
ELPOpodbudowa 2,5 – 5,0 ≥ 0,7 1,6 – 2,2 2,5 – 5,0

Gotowe mieszanki drogowe – ELPOstabilizacja, ELPOpodbudowa, produkowane są w mieszalni gwarantującej dokładne wymieszanie wszystkich składników, a tym samym powtarzalność właściwości fizykochemicznych produktu. W pełni zautomatyzowany proces produkcyjny zapewnia możliwość precyzyjnego dozowania poszczególnych komponentów mieszanek. Stosowanie gotowych mieszanek drogowych znacznie skraca czas i obniża koszty wykonania poszczególnych warstw konstrukcyjnych w stosunku do metody tradycyjnego mieszania na miejscu, dając gwarancję równomiernego wymieszania spoiwa i kruszywa bez ryzyka zanieczyszcenia materiałmi z niżej leżących warstw.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego