Produkty | ELPOMIX 1

ELPOMIX 1 wysegregowana frakcja mieszanki popiołowo – żużlowej, pobranej z mokrego składowiska odpadów paleniskowych, posiadająca właściwości zbliżone do kruszyw naturalnych, charakteryzująca się niską wartością ciężaru objętościowego – z wyliczeń wynika, że 1 m2 wybudowanej drogi z zastosowaniem mieszanki popiołowo – żużlowej ELPOMIX 1 może być tańszy nawet do 30% w stosunku do technologii tradycyjnej. Naturalnymi obszarami zastosowań produktu są miedzy innymi:

  • budowa dolnych i górnych warstw nasypów drogowych
  • makroniwelacja terenów
  • podsypki wyrównawcze pod drobnowymiarowe elementy budowlane
  • podbudowy drogowe jako materiał wypełniający lub klinujący

P1050561 P1050521

ELPOMIX 1 spełnia wymagania normy PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania i może być stosowana, do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego