Produkty | ELPO-V

ELPO-V to uzdatniona mieszanka popiołowo-żużlowa o wilgotności poniżej 25% i uziarnieniu poniżej 20 mm. , pozyskiwana w wyniku selektywnej eksploatacji złoża i uzdatniania poprzez kruszenie i przesiewanie przez sito o wymaganym boku oczka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA P1050118

Charakterystyka chemiczna i właściwości fizyczne określają przydatność tego materiału w szczególności jako:

  • składnika glinokrzemianowego do korekcji zestawu surowcowego w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego ( Atest Techniczny 68/09/ BC/2009 ISCMOiB)
  • kruszywa wypełniającego do betonów zwykłych i lekkich, oraz zapraw (Świadectwo Zgodności 63/09/BC/2009 ISCMOiB)
  • surowca do produkcji wyrobów z ceramiki czerwonej (Świadectwo Zgodności 64/09/ BC/2009 ISCMOiB)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego