Firma | Współpraca z AGH

ELPOEKO współpracowało przy realizacji projektu badawczego Akademii Górniczo-Hutnicznej pt. „Analiza uwarunkowań oraz badania możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej.”

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celem głównym projektu były badania nad możliwością wykorzystania popiołów lotnych i mieszanek popiołowo-żużlowych w produkcji materiałów budowlanych, budownictwie i inżynierii lądowej. Zwiększenie efektywności i otwarcie nowych kierunków wykorzystania UPS, oczekiwane jest dzięki opracowaniu metod selekcji i separacji popiołów suchych i UPS zalegających na składowiskach po redukcji ich naturalnego zawilgocenia, a także przy opracowaniu nowych technologii wykorzystania UPS w przedmiotowym obszarze.

 Zdjęcie179 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach projektu ELPOEKO uczestniczyło w pracach mających na celu obniżenie wilgotności złoża mieszanki popiołowo-żużlowej i jej suszenia z wykorzystaniem energii słonecznej oraz sprawdzenie w skali doświadczalnej podstawowych własności użytkowych mieszanek na bazie UPS przeznaczonych do ulepszenia gruntów i na podbudowy dróg.

 

Wykonanie poletek doświadczalnych ulepszania (stabilizacji) gruntów oraz podbudów drogowych:

Dogęszczanie warstwy tłuczenia/podłoża pod podbudowy

Przygotowanie podłoża pod podbudowę

Mobilna wytwórnia gotowych mieszanek drogowych

Mobilna wytwórnia gotowych mieszanek drogowych

Dostarczona na magazyn kruszyw mieszanka popiołowo-żużlowa (do produkcji podbudowy)

Dostarczona na magazyn kruszyw mieszanka popiołowo-żużlowa (do produkcji podbudowy)

Załadunek kruszyw do dozanatorów

Załadunek kruszyw do dozanatorów

Wyładunek gotowej podbudowy (na bazie mieszanki popiołowo-żużlowej)

Wyładunek gotowej podbudowy (na bazie mieszanki popiołowo-żużlowej)

Rozkładanie warstwy podbudowy

Rozkładanie warstwy podbudowy

Operacja zagęszczenia mieszanki walcem wibracyjnym

Operacja zagęszczenia mieszanki walcem wibracyjnym

Badanie nośności i zagęszczenia płytą VSS bezpośrednio po zagęszczeniu mieszanki

Badanie nośności i zagęszczenia płytą VSS bezpośrednio po zagęszczeniu mieszankiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego