Firma | Realizacje

  • Budowa obwodnicy miasta Głogów Małopolski na drodze krajowej E 371
  • Obwodnica Ropczyc
  • Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód
  • Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni
  • Budowa Autostrady A4 na odcinku węzeł Krzyż do węzła Dębica Pustynia
  • Droga ekspresowa S-19 na odcinku Stobierna – węzeł Autostrady A4 – Rzeszów Wschodni
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764, oraz połączenie z drogą wojewódzką nr 875
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Połaniec od km 54+123 do km 70+690
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek
  • Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączenie z drogą wojewódzką nr 875 od km 70+690 do km 71+355 – klasa drogi G i od km 71+355 do km 76+287 – klasa drogi GP


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego