Firma | Profil działalności

ELPOEKO działa w dwóch głównych obszarach. Podstawowym profilem działalności jest zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przebiegu procesu spalania węgla oraz odsiarczania spalin :

  • Przedmiotowe działania obejmują klasyfikację odpadów pod kątem przeznaczenia, uzdatniania, produkcje wyrobów opartych o UPS (popiół lotny, mieszanka popiołowo-żużlowa i reagips) i ich spedycję.
  • Drugim niezwykle ważnym elementem działalności jest realizacja usługi polegającej na eksploatacji urządzeń i układów technologicznych elektrowni związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem UPS (odpopielanie, składowisko odpadów, sprężarkownia). Precyzyjny zakres powyższych działań jest określony w wieloletniej umowie z GDF SUEZ ENERGIA POLSKA dla, którego świadczone są przedmiotowe prace.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego