Firma | Polityka firmy

Jestśmy Firmą zorientowaną na Klienta w zakresie zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania. Misją Naszej Firmy jest wykorzystanie UPS jako surowców wtórnych w przemyśle cementowym, budowlanym oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych, zgodnie z wymaganiami prawa w sposób przyjazny środowisku naturalnemu, zarazem dążąc do osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

Polityka w
zakresie jakości:

Polityka w
zakresie środowiska:

Polityka w
zakresie BHP:

 1. Koncentrujemy się na wymaganiach Klienta.
 2. Dążymy do optymalnego dostosowania naszych działań do potrzeb i oczekiwań Klientów
 3. Prowadzimy ciągłe działania w celu wzrostu efektywności w zakresie odpowiedniego zagospodarowania UPS i jakości świadczonych usług.
 1. Traktujemy środowisko naturalne jako dziedzictwo, które należy chronić.
 2. Ciągle doskonalimy działania na rzecz minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne eksploatowanych przez ELPOEKO instalacji i urządzeń
 1. Systematycznie identyfikujemy, zapobiegamy oraz eliminujemy potencjalne zagrożenia.
 2. Ciągle polepszamy organizację pracy oraz warunki środowiska pracy.
 3. Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyjające efektywnemu wykonywaniu obowiązków pracowniczych i stworzeniu dogodnych warunków do samorealizacji pracowników Spółki.

Nasza politykę realizujemy poprzez:

 • Dążenie do maksymalizacji zagospodarowania UPS poprzez zwiększanie ilości Klientów.
 • Przetwarzanie UPS w celu otrzymania wysokojakościowego wyrobu.
 • Wdrażanie nowych technologii i usług w zakresie zagospodarowania UPS.
 • Polepszenie jakości usług świadczonych przez Spółkę ELPOEKO.
 • Zaangażowania kierownictwa i wszystkich pracowników Spółki w działalność na rzecz doskonalenia jakości, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego