Firma | Osiągnięcia

  • Stambułka Staszowska w kategorii firma, która wdrożyła nowoczesne formy postępu technologicznego, organizacyjnego i jakości
  • Tytuł lidera ekologii powiatu Staszowskiego 2010
  • Wyróżnienie w rankingu firm Skrzydła Biznesu 2011 w kategorii Firma mała w województwie świętokrzyskim
  • Tytuł oraz nagroda NOVATOR 2011 w dziedzinie Innowacyjna inwestycja w usługach dla Firmy
  • I miejsce w rankingu Diamenty Forbesa 2012 w kategorii firm o poziomie przychodów 5 – 50 mln PLN w województwie świętokrzyskim
  • Tytuł lidera ekologii powiatu Staszowskiego 2012
  • II miejsce w rankingu Diamenty Forbesa 2013 w kategorii firm o poziomie przychodów 5 – 50 mln PLN w województwie świętokrzyskim

Lider Ekologii 2012v2 Stambułka Staszowska 2009v2 Lider Ekologii 2010v2 Novator 2011 Diamenty Forbesa 2012 Diamenty Forbesa 2013      SkrzydlaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego