Firma | Certyfikaty

  • Certyfikat TUV NORD dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001 : 2008  EN ISO 14001 :2004 w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania, eksploatacji urządzeń odpopielenia i zarządzania składowiskami
  • Oświadczenie TUV NORD o wprowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania, eksploatacji urządzeń odpopielenia i zarządzania składowiskami.

TUV NORD #2 TUV NORD #1



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego